Transmiterea facturilor in relatia B2C, dupa 1 iulie 2024

Emiterea si transmiterea facturii electronice catre client, la solicitarea acestuia. Societatea noastra realizeaza vanzari prin casele de marcat electronice, deci emite bonuri fiscale pentru fiecare tranzactie efectuata.

Daca dupa 01.07.24 un client solicita emiterea facturii in magazin in forma fizica sau transmiterea facturii prin mail, mai suntem obligati sa dam curs solicitarii clientului? Sau ajunge, din punct de vedere legal, sa comunicam clientului care ne solicita factura, faptul ca factura i se va transmite exclusiv prin sistemul RO E-Factura?

Transmiterea facturilor in relatia B2C

Cadrul legal: art 319 alin1 Cod fiscal: Incepand cu data de 01.07.2024, potrivit Legii nr. 296/2023,se introduce un nou alineat, alin. (11), cu urmatorul cuprins:
(11)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru operatiunile realizate intre persoane impozabile stabilite in Romania conform art. 266 alin. (2), sunt considerate facturi numai facturile care indeplinesc conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate a vehiculului si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea introducerii pe piata, punerii la dispozitie pe piata, inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si supravegherea pietei pentru acestea, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Prin urmare, incepand cu data de 01.07.2024, in relatia dintre persoane impozabile sunt considerate facturi numai facturile electronice transmise prin SPV.
Legislatia actuala (art 319 alin 1 Cod fiscal) prevede faptul ca sunt considerate facturi documentele sau mesajele pe suport hartie ori in format electronic, daca acestea indeplinesc conditiile stabilite in prezentul articol.

Asadar, dupa data de 1 iulie 2024 in relatia B2B si B2G institutii publice nu mai aveti obligatia transmiterii facturii catre client in forma fizica sau prin email.
In relatia cu persoanele fizice, avand in vedere obligatia emiterii facturii la solicitarea clientului (OUG 28/1999 privind aparatele de marcat electronice fiscale), va trebui sa o transmiteti tot in forma fizica sau prin email (daca nu se va schimba legislatia).