POR 2.2.-IMM

Materialul prezentat a fost realizat de dl. Director Marian Ioan Nastase precum si la solicitarea participantilor,au fost prezentate masurile din Ordonanta de Urgenta nr. 130 din 31 iulie 2020 pentru acordarea de sprijin financiar din Fonduri Externe Nerambursabile in contextul crizei provocate de COVID-19.