eFactura: Noua modificare privind amenzile, introdusă prin OUG 30/2024, publicată în Monitorul Oficial

Firmele care încalcă termenul de transmitere a facturilor electronice în stemul RO e-Factura vor primi o singură amendă pentru una sau mai multe facturi care au termen de transmitere în cursul aceleiași luni calendaristice, potrivit Ordonanței de urgență 30/2024, publicate, vineri în Monitorul Oficial.

Guvernul a publicat vineri, în Monitorul Oficial, OUG 30/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a art. LIX din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Firmele din România au obligația ca, pentru facturile emise sau primite în relația cu alte firme (B2B), să transmită aceste facturi în sistemul RO e-Factura în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii (dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii la art. 319 alin. (16) din Legea nr. 227/2015).

OUG 30/2024 prevede că nerespectarea acestei obligații pentru una sau mai multe facturi al căror termen-limită de transmitere în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura intervine în cursul unei luni calendaristice constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, definiți potrivit legii, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, definiți potrivit legii, și cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

Practic noua ordonanță de urgență adaugă în Legea 296/2023 sintagma „pentru una sau mai multe facturi al căror termen-limită de transmitere în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura intervine în cursul unei luni calendaristice”. Astfel, se evită interpretările potrivit cărora firmele riscau amenzi multiple pentru mai multe abateri în aceeași lună.

O altă modificare este prelungirea perioadei fără amenzi de la 31 martie la 31 mai 2024 inclusiv.

Astfel, nerespectarea obligației menționate „pentru facturile al căror termen-limită de transmitere în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura intervine până la data de 31 mai 2024 inclusiv” NU se sancționează. OUG 30/2024 face aici precizarea că perioada de grație fără amenzi se referă la facturile cu termen de transmitere în sistemul electronic până pe 31 mai.

Vechea Lege 296/2023 prevedea că nerespectarea prevederilor privind transmiterea în sistem în perioada 1 ianuarie-31 martie 2024 nu se sancționează.