Convocare adunare generala 15 aprilie 2019

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

 1. Raportul Consiliului Director cu privire la activitatea desfasurata in anul 2018;
 2. Raportul executiei bugetare pe perioada 01.01.2018- 31.12.2018;
 3. Raportul cenzorului;
 4. Proiectul programului de actiuni pe anul 2019;
 5. Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019.
 6. Diverse

In conformitate cu art. 32 din Statutul Asociatiei, in cazul cand la data si ora fixata nu se intruneste numarul necesar de membri, Adunarea Generala se va tine a doua zi, 16 aprilie 2019, cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si la  aceeasi ora.

Materialele prezentare la adunare sunt urmatoarele:

 1. balanta de verificare decembrie 2018;
 2. bilant ONG;
 3. fisa cont 1171;
 4. fisa cont 4118;
 5. furnizori mai vechi de 3 ani;
 6. lista membrilor cu drept de vot;
 7. propunere activitati AOA Ag 2019;
 8. scadentar clienti;
 9. scadentari furnizori;
 10. situatie clienti propusi a fi clienti incerti;
 11. situatie clienti 2018;
 12. situatie clienti propusi a fi stersi;
 13. situatie clienti;
 14. situatie furnizori;
 15. status activitati propuse pentru anul 2018.

 

PRESEDINTE

MARIAN TOMA