Comunicat de presa, decembrie 2023

Asociația AEDU, în parteneriat cu Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș, finalizează în luna decembrie 2023 implementarea proiectului „IQ IMMA – Inovare si Calificare – Implicat, Motivat, Mobilizat, Angajat”, cod SMIS POCU/1080/3/16/Operațiune compozită OS.3.1,3.4/157569, proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului a vizat promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă pe o piață a muncii flexibilă și inclusivă, prin furnizarea demersurilor necesare pentru îmbunătățirea nivelului de competențe pentru 227 de persoane din categoriile șomeri și persoane inactive, precum și asigurarea de locuri de muncă pentru minim 103 persoane, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cu nivel redus de educație – intervenție prevăzută să se materializeze pe o perioadă de 12 luni, ianuarie 2023 – decembrie 2023, în două regiuni de dezvoltare ale României, Sud-Muntenia și Sud-Est, cu un buget total de 4.796.732,92 lei.

În urma derulării activităților prevăzute în graficul proiectului, au fost atinse cu succes rezultatele previzionate. Grupul țintă înregistrat în cadrul proiectului pentru a beneficia de pachetul integrat de măsuri active, individualizate și personalizate, de stimulare a ocupării totalizează 251 de participanți – 103 șomeri și 148 de persoane inactive. Ca urmare a implementării acestor măsuri, bilanțul indică în luna decembrie 2023 un număr de 251 de persoane care au beneficiat de sprijin, dintre care: 208 au obținut certificate de calificare în ocupații din domeniile turism și alimentație publică – ”Bucătar”, ”Ospătar (Chelner)” și ”Cameristă Hotel”; 17 persoane și-au îmbunătăţit competenţele antreprenoriale şi digitale; şi peste 120 de persoane au fost integrate pe piaţa forţei de muncă.

Aceste rezultate au fost atinse prin eforturile comune ale echipelor de implementare și ale actorilor locali – agenți economici parteneri în proiect – și contribuie la creșterea nivelului de competențe și de ocupare pentru persoanele șomere și inactive, crearea de oportunități și creșterea nivelului de trai pe o piață a muncii dinamică, sustenabilă, rezilientă, proactivă și bazată pe inovare socială.

Pentru mai multe informații cu privire la proiect

Luminița Lazăr – Manager de proiect  

Email: 157569@asoc-edu.ro