Adunarea Generala Ordinara a Asociatiei Oamenilor de Afaceri Arges

In data de 6 martie 2014 ora 17:00, în Sala de conferințe a Hotelului Ramada Pitesti. A avut loc  Adunarea Generală Ordinară a Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Argeş în conformitate cu art. 33, 35 şi 38 din Statutul Asociaţiei.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a fost următoarea:

  1. Raportul Consiliului Director cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2013;
  2. Raportul execuţiei bugetare pe perioada 01.01.2013- 31.12.2013
  3. Raportul cenzorului;
  4. Proiectul programului de acţiuni pe anul 2014.
  5. Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2014.
  6. Diverse