Statut

STATUTUL ASOCIATIEI OAMENILOR DE AFACERI ARGES

PREAMBUL

Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges a fost constituita la initiativa unui grup de societati importante din Pitesti, la data de 28.10.2003, ca Asociatie non-profit ce se adreseaza tuturor intreprinzatorilor care vor sa promoveze o economie moderna si eficienta.

Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges isi propune sa contribuie efectiv la dezvoltarea membrilor sai, Municipiului Pitesti si a Judetului Arges implicandu-se direct in adaptarea vietii economice la conditiile Uniunii Europene.

Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges are ca scop reprezentarea unitara a intereselor societatilor, tututor formelor de organizare a intreprinzatorilor si a profesiilor liberale, a asociatiilor organizatiilor patronale si profesionale in relatia cu alte entitati si autoritatilocale, judetene sau nationale, promovarea si sprijinirea intereselor acestora prin toate mijloacele legale.

Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges se doreste o organizatie recunoscuta la nivel judetean, national si international.

 

CAPITOLUL I.

Dispozitii generale

Art.1. Denumirea
Denumirea Asociatiei este “Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges”, iar denumirea prescurtata este “AOA AG”.

Art.2. Forma juridicaAsociatia Oamenilor de Afaceri Arges este o Asociatie cu personalitate juridica, autonoma, apolitica si neguvernamentala, nonprofit, fara scop lucrativ, patronala si profesionala, care este constituita si functioneaza in temeiul Ordonantei 26/2000 cu privire la Asociatii si Fundatii cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Codului civil.

Art.3. Durata
Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges se constituie pentru o durata nedeterminata.

Art.4.Sediul
Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges are sediul in str. Victoriei, nr. 13B, Pitesti, jud. Arges.

Art.5. Structuri, componenta
Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges reuneste societati, intreprinzatori, asociatii profesionale, organizatii patronale, precum si alte entitati si persoane fizice.

 

CAPITOLUL II.

Scopul si Obiectul de activitate

Art.6. Scopul
Scopul Asociatiei este dezvoltarea activitatii economice a membrilor sai, a Municipiului Pitesti si a judetului Arges, cu implicare in adaptarea vietii economice la conditiile Uniunii Europene, reprezentarea unitara a intereselor membrilor sai, atragerea de investitii si fonduri nerambursabile din Romania si din stainatate.

Art.7. Obiectul de activitate

 1. Sprijinirea dezvoltarii economice in toate sectoarele economiei nationale.
 2. Reprezentarea, promovarea, sustinerea si protejarea intereselor  membrilor Asociatiei in relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice.
 3. Propunerea de acte normative si inaintarea lor la forurile competente pentru a fi analizate si promovate.
 4. Infiintarea unor structuri economice si coordonarea functionarii lor, conform prevederilor legale in vigoare.
 5. Initierea de actiuni pentru inlaturarea eventualelor inconveniente care apar in aplicarea actelor normative.
 6. Initierea de actiuni pentru obtinerea de facilitati diverse in interesul membrilor sai si in conformitate cu legea.
 7. Informarea opiniei publice, organelor locale (Consilii Locale si Primarii), organelor judetene (Prefectura si Consiliul Judetean Arges), Guvernului si Parlamentului despre dezideratele si solicitarile membrilor sai.
 8. Colaborarea  cu  agenti economici, alte asociatii de afaceri, organizatii patronale din tara si strainatate pe probleme de interes comun.
 9. Colaborarea cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei, cu camerele de comert teritoriale  si Comisia Nationala de Statistica, in conditiile stabilite dupa caz, la elaborarea de rapoarte si publicatii privind evolutia economiei nationale.
 10. Organizarea de activitati de instruire si invatamant prin desfasurarea de programe de pregatire la toate nivelurile si seminarii in domeniile: informatica, finante/contabilitate, birotica, marketing, management, conjura economica, legislatie, cursuri pentru obtinerea de atestate internationale in limbi straine, etc. pentru toate categoriile de personal, inclusiv: tineri, someri, persoane in cautarea unui loc de munca;
 11. Acordarea de consultanta in  afaceri, efectuarea  de studii de marketing, studii de fezabilitate, studii de prognoza, desfasurarea de activitati pe piata muncii: marketing, mediere, invatarea procedeelor de cautare, obtinere si pastrare a unui loc de munca, desfasurarea de activitati de intermedieri financiare si alte activitati pentru intreprinderi.
 12. Constituirea impreuna cu alte asociatii de afaceri, cu alte persoane juridice sau fizice, a unor fonduri de asistenta mutuala (intrajutorare), ce vor fi utilizate pe baza de regulamente emise in acest scop.
 13. Initierea de actiuni pentru intarirea potentialului pietei argesene, in special, si nationale, in general, pentru acoperirea in masura cat mai larga a consumului intern, prin produsele fabricate in Romania sprijinand in acelasi timp exportul produselor si serviciilor din Romania si din Judetul Arges.
 14. Participarea activa la dialogul social, prin atragerea specialistilor din economia argeseana si nationala la fundamentarea deciziilor strategice ale judetului Arges si ale statului.
 15. Promovarea solidaritatii patronale in scopul cresterii prestigiului institutiei patronatului si a contributiei acesteia la dezvoltarea si modernizarea economiei argesene si nationale.
 16. Colaborarea cu factorii de decizie si reprezentare la nivel local si judetean in vederea rezolvarii chestiunilor de interes general sau/si a acelora de interes special pentru economia argeseana.
 17. Sustinerea directa a intereselor membrilor sai prin asigurarea de servicii, facilitati, informatii de afaceri, studii, organizarea si administrarea de targuri si expozitii sau alte actiuni promotionale in aria judetului Arges, dar si la nivel national.
 18. Administrarea, in conditiile legii, a unor obiective, spatii si/sau edificii de interes pentru realizarea scopului si obiectului sau de activitate.
 19. Organizarea, la cerere, a arbitrajului ad-hoc pentru membrii sai si organizarea arbitrajului institutionalizat.
 20. Desfasurarea unor activitati de informare si documentare economica, precum si reclama comerciala.
 21. Editarea de ziare, reviste, buletine informative proprii, publicatii de informare si cooperarea cu mass-media locala si judeteana pentru sustinerea intereselor membrilor sai, precum si pentru sustinerea economiei argesene la nivel national.
 22. Dezvoltarea activitatii de cercetare, inovare, informare si transfer tehnologic prin realizarea de legaturi intre intreprinderi, centre de cercetare-dezvoltare si unitati de invatamant.
 23. Accesare de Fonduri Nerambursabile in vederea intocmirii de proiecte.

 

CAPITOLUL III.

Art.8. Membri
Membrii AOA AG sunt:

 1. Membrii fondatori.
 2. Membrii asociati.
 3. Membrii de onoare.

Art.9. Membrii fondatori sunt:

Membrii asociati sunt persoanele juridice care au hotarat, procedat si participat la constituirea AOA AG in temeiul Ordonantei 26/2000 pentru Asociatii si Fundatii modificata si completata prin actele normative in vigoare.

 1. Persoanale juridice care au constituit AOA AG si persoanele juridice romane si straine si entitati infiintate si organizate legal care recunosc si adera la statutul asociatiei si care platesc taxa de inscriere si cotizatia conform protocolului de aderare.
 2. Persoanele fizice care adera la Statutul asociatiei, achita taxa de inscriere si cotizatia mentionate in protocolul de aderare.

Art.10. Membrii de onoare sunt persoane fizice carora Adunarea Generala le-a acordat aceasta calitate pentru merite deosebite in diverse domenii cuprinse in sfera de activitate a Asociatiei.

Art.11. Calitatea de membru se obtine prin semnarea protocolului de aderare de catre persoana care adera, pe de o parte, si Presedintele Consiliului Director al Asociatiei, pe cealalta parte.

Art.12. Protocoalele de aderare semnate se supun aprobarii in prima sedinta a Consiliului Director.

Art.13. Protocoalele de aderare aprobate de catre Consiliul Director se ratifica in Adunarea Generala a Asociatiei.

 

Drepturile si obligatiile membrilor prin reprezentantii lor legali

Art.14. Drepturile membrilor:

 1. Sa participe la Adunarile Generale, sa puna in discutie, sa ia parte la dezbatere si sa voteze problemele inscrise pe ordinea de zi cu privire la activitatea Asociatiei.
 2. Sa aleaga si sa fie alesi in Consiliul Director.
 3. Pot lua parte la toate consfatuirile, conferintele si actiunile promotionale ale Asociatiei.
 4. Au acces liber la toate manifestarile organizate de AOA AG.
 5. Au acces la banca de date asigurate de AOA AG.
 6. Beneficiaza gratuit de intregul pachet de servicii oferit de AOA AG.
 7. Sa fie aparati impotriva abuzurilor administrative si sindicale, in special la nivel local si judetean.
 8. Sa primeasca publicatiile AOA AG si sa publice in acestea: articole, comunicate, reclama si publicitate.
 9. Sa participe, cu prioritate, la constituirea, impreuna cu AOA AG, a unor societati avand ca scop prestarea de servicii in interesul membrilor sau al sustinerii scopului si obiectului de activitate al Asociatiei.
 10. Sa sesizeze AOA AG despre problemele care privesc interesele generale ale membrilor, in vederea promovarii lor.

Art.15. Obligatiile membrilor:

 1. Sa respecte Statutul si Regulamentul Asociatiei.
 2. Sa contribuie la consolidarea si dezvoltarea asociatiei.
 3. Sa plateasca la timp si integral cotizatia.

Art. 16. Pierderea calitatii de membru al Asociatiei

Calitatea de membru al Asociatiei inceteaza, prin Hotararea Consiliului Director, in urmatoarele situatii:

 1. – La cerere, caz in care se act de aceasta manifestare de vointa,
 2. – Neplata cotizatiei timp de un an;
 3. – Incalcarea cu intentie a Statutului si/sau membrul actioneaza contra intereselor Asociatiei;
 4. – Lichidarea voluntara, falimentul sau incetarea existentei membrului in alt mod.

Art.17. Impotriva hotararii de excludere decisa de Consiliul Director in cazurile prevazute in art.17 lit.b. si c. se poate face apel la Adunarea Generala, a carei Hotarare este definitiva.

Art.18. Taxa de aderare, cotizatiile si fondurile de orice fel nu se pot restitui membrilor.

Art.19. Persoanele care si-au pierdut calitatea de membru nu au nici un drept asupra patrimoniului, investitiilor sau altor venituri ce revin AOA AG.

CAPITOLUL IV.

Art.20.  Patrimoniul, fondul social si sursele de venit

Patrimoniul initial al AOA AG este de 371.843.000 lei.

Art.21. Fondul social al Asociatiei se compune din Taxele de aderare.

Art.22. Veniturile Asociatiei se compun din:

 1. Cotizatiile membrilor, care se platesc lunar sau  trimestrial, la cererea platitorului;
 2. Sponsorizari si donatii;
 3. Dobanzile bancare;
 4. Diverse venituri extraordinare;
 5. Venituri obtinute din organizarea de targuri si expozitii;
 6. Taxa de participare la actiunile promotionale ale AOA AG;
 7. Venituri din activitatea unor unitati economice proprii sau la care AOA AG este asociat – in conditiile legii;
 8. Venituri obtinute din acordarea de consultanta de specialitate pe diverse domenii;
 9. Venituri obtinute din comercializarea publicatiilor proprii;
 10. Venituri obtinute din activitati de reclama – publicitate;
 11. Venituri obtinute din infiintarea si administrarea unor unitati de cultura, invatamant si cercetare in domeniul activitatii patronale sau alte domenii de activitate, unitati economico-sociale, comerciale;
 12. Venituri obtinute din chirii prin administrarea si locarea spatiilor proprii.
 13. Venituri obtinute din accesarea de fonduri nerambursabile.

 

CAPITOLUL V.

Organele de conducere, administrare (executie) si control

Organele de conducere si executie

Art.23. Structura de conducere si executiva a Asociatiei este urmatoarea:

 1. Adunarea Generala
 2. Consiliul Director
 3. Presedintele Consiliului Director
 4. Vicepresedintii Consiliului Director
 5. Presedintele Executiv
 6. Secretarul General
 7. Coordonatori ai departamentelor de Specialitate
 8. Adunarea Generala

Art.24. Adunarea Generala se compune din totalitatea membrilor Asociatiei. Drept de vot au membrii cu cotizatia platita la zi.

Art.25. Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare.

Art.26. Adunarea Generala Ordinara se va convoca anual.

Art.27. Adunarea Generala Extraordinara se convoca ori de cate ori este nevoie, la propunerea Consiliului Director sau la cererea scrisa a cel putin o treime din numarul membrilor Asociatiei. In ultimul caz, Presedintele C.D. sau inlocuitorii acestuia, vor fi obligati sa convoace Adunarea Generala Extraordinara intr-un interval de 21 zile calendaristice de la data cererii scrise.

Art.28. Data, ora si ordinea de zi ale Adunarii Generale Ordinare se vor comunica tuturor membrilor cu cel putin 15 zile inainte de termenul fixat al adunarii, pe suport pe hartie sau in format electronic (prin e-mail).

Art.29. Data, ora si ordinea de zi ale Adunarii Generale Extraordinare se vor comunica tuturor membrilor cu cel putin 7 zile inainte de termenul fixat al adunarii, pe suport pe hartie sau in format electronic (prin e-mail).

Art.30. In Adunarile Generale Ordinare se vor discuta problemele puse pe ordinea de zi de catre Consiliul Director. Totusi, daca cel putin 1/3 dintre membrii asociatiei doresc sa supuna spre discutia Adunarii Generale alte chestiuni in afara de cele anuntate in convocator, acestea vor fi incluse in ordinea de zi la punctul “Diverse”.

Art.31. Adunarile Generale ordinare sau extraordinare se convoaca si sunt prezidate de Presedintele C.D., iar in lipsa acestuia de catre un inlocuitor, care poate fi unul din Vicepresedinti, Presedintele Executiv, Secretarul General, sau o persoana desemnata de catre Presedinte din randul membrilor Consiliului Director.

Art.32. Adunarea Generala este legal constituita in prezenta majoritatii simple a membrilor Asociatiei.

In cazul cand, la data fixata, nu se intruneste cvorumul prevazut in alineatul precedent, Adunarea Generala se va tine a doua zi, cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si la aceeasi ora, fara alta convocare si va fi legal constituita cu orice numar de membri prezenti in aceasta adunare

Art.33. Hotararile Adunarii Generale, in afara de cele referitoare la modificarea Statutului sau la dizolvarea/lichidarea asociatiei, se iau cu majoritatea simpla a voturilor membrilor prezenti. Modificarea Statutului, dizolvarea si lichidarea asociatiei, de decid cu votul favorabil a cel putin 2/3 din numarul membrilor prezenti.

Art.34. Fiecare membru are dreptul la un vot.

Membrii asociatiei pot fi reprezentati la Adunarile Generale prin procura data unui alt membru. Un membru poate reprezenta maximum alti cinci membri. Un membru poate da o singura procura de reprezentare pentru o adunare.

Art.35. Membrii pot sa faca uz personal de dreptul lor de vot numai in conditiile in care si-au platit la zi cotizatia.

Art.36. Atributiile Adunarii Generale sunt:

 1. Discuta si aproba bilantul contabil, executia bugetara si bugetul de venituri si cheltuieli, aproba raportul cenzorilor,darea de seama anuala si strategia de reprezentare a intereselor asociatiei si a membrilor acesteia;
 2. Discuta si aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul viitor, precum si executia bugetara pe anul anterior in baza raportului Comisiei de cenzori;
 3. Alege si revoca membrii Consiliului Director si stabileste numarul maxim al membrilor Consiliului Director;
 4. Alege si revoca membrii Comisiei de Cenzori;
 5. Ratifica Hotararea Consiliului Director cu privire la primirea de noi membri;
 6. Decide asupra modificarii Statutului;
 7. Decide asupra dizolvarii si lichidarii asociatiei.

Art.37. Adunarile Generale de Alegeri se organizeaza, de regula, la un interval de 5 ani.

 1. Consiliul Director

Art.38. Consiliul Director este organul de conducere al asociatiei care functioneaza intre Adunarile Generale.

Art.39. Consiliul Director se constituie dintr-un numar impar de reprezentanti legali ai membrilor, care sunt alesi in Adunarea Generala de Alegeri pentru o perioada de 5 ani. Consiliul Director este compus din cel putin 5 (cinci) membrii. In cazul in care pe durata mandatului, numarul membrilor Consiliului Director scade sub cinci, se va convoca, de urgenta Adunare Generala de Alegeri pentru completarea numarului de membrii ai consiliului.

Art.40. Consiliul Director isi alege un Presedinte din randul membrilor sai.

Art.41. Consiliul Director aproba coordonatorii Departamentelor de Specialitate la propunerea Presedintelui Executiv.

Art.42. Consiliul Director se va convoca cel putin o data pe trimestru din initiativa Presedintelui sau a inlocuitorului acestuia sau ori de cate ori considera necesar, la cererea scrisa a 1/3 dintre membrii acestuia.

Art.43. Convocarile pentru sedintele Consiliului Director se vor face in scris de catre Presedinte ori inlocuitorul acestuia cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data sedintei. In cazuri urgente, convocarea sedintei se poate face fara a fi respecat termenul de mai sus.

Art.44. Sedintele Consiliului Director sunt valabile in prezenta a jumatate plus unu din totalul membrilor. Hotararile se iau cu majoritate simpla a voturilor celor prezenti, drept de vot avand numai membrii cu cotizatia platita la zi.

Art.45. Votul in sedintele Consiliului Director se poate face si prin corespondenta. Votul prin corespondenta se face in scris cu semnatura membrului care isi exprima astfel votul.  Pentru asigurarea votului prin corespondenta, in convocator se va mentiona adresa postala si adresa de posta electronica la care se pot trimite voturile impreuna cu data si ora limita pana la care pot fi primite. Voturile primite dupa ora limita nu vor fi luate in considerare, membrul care si-a exprimat tardiv votul, fiind considerat absent in sedinta respectiva a Consiliului Director. In cazul in care un membru si-a expimat deja votul prin corespondenta pentru o sedinta, dar dupa aceea participa personal in respectiva sedinta a Consiliului Director, va fi luat in considerare numai votul exprimat personal in sedinta.

Art.46. Sedintele Consiliului Director sunt prezidate de Presedintele C.D. sau de inlocuitorul acestuia, care poate fi unul din Vicepresedinti sau o persoana desemnata de Presedinte din randul membrilor Consiliului Director.

Art.47. Atributiile Consiliului Director sunt:

 1. Aproba programul de actiuni, masurile tehnico-organizatorice si prioritatile impuse de aplicarea strategiei de sustinere a intereselor economiei si a membrilor Asociatiei, in conformitate cu Hotararile Adunarii Generale;
 2. Alege Presedintele si/sau Vicepresedintii Asociatiei in prima sedinta dupa alegerea Consiliului Director de Adunarea Generala sau in prima sedinta dupa vacantarea functiilor acestora. Revoca Presedintele si/sau Vicepresedintii Asociatiei.
 3. Aproba conventiile si protocoalele de colaborare ale Asociatiei;
 4. Avizeaza darea de seama anuala asupra activitatii Asociatiei, strategia si programul de activitate pentru anul urmator, bilantul contabil, executia bugetara si bugetul de venituri si cheltuieli, care vor fi supuse discutiei Adunarii Generale;
 5. Hotaraste asupra cererilor de inscriere;
 6. Hotaraste  excluderea membrilor si stergerea din evidenta AOA AG a membriilor;
 7. Hotaraste cuantumul cotizatiei membrilor;
 8. Hotaraste in toate chestiunile care nu sunt de competenta Adunarii Generale;
 9. Aproba organigrama si statul de functiuni al Asociatiei,
 10. Aproba Regulamentul de organizare si functionare al Asociatiei;
 11. Aproba atributiile Presedintelui Executiv, Secretarului General si coordonatorilor de departamente, decide deschiderea procedurii cercertarii desciplinare a Presedintelui Executiv si a Secretarului General si decide asupra concedierii acestora.
 12. Analizeaza activitatea Executivului si dispune asupra controlului gestiunii;
 13. Alte atributii si competente pot fi stabilite prin Regulamentul de Ordine Interioara al Asociatiei.

Art.48. In cazuri de urgenta, Consiliul Director poate adopta masuri de competenta Adunarii Generale, cu exceptia modificarii Statutului si dizolvarii Asociatiei, si cu conditia ratificarii acestor Hotarari in prima Adunare Generala.

 1. Presedintele Consiliului Director

Art.49. Presedintele C.D. este ales de catre Consiliul Director dintre membrii sai.

Art.50. Presedintele C.D. are rol de reprezentare a asociatiei la nivel, national, guvernamental si international.

Art.51. Presedintele C.D. prezideaza lucrarile Adunarilor Generale si sedintelor Consiliului Director, avand drept de vot deliberativ.

Art.52. Presedintele C.D. are urmatoarele atributii:

 1. Urmareste aplicarea Hotararilor Adunarii Generale si masurilor aprobate de catre Consiliul Director;
 2. Examineaza si supune dezbaterii Consiliului Director propunerile facute de Executiv sub semnatura Presedintelui executiv;
 3. Poate solicita, cu acordul Consiliului Director, efectuarea de controale ale Comisiei de Cenzori asupra gestiunii Asociatiei;
 4. Nominalizeaza, impreuna cu Presedintele Executiv, reprezentantii Asociatiei;
 5. Urmareste indeplinirea hotararilor Adunarii Generale, a atributiilor Consiliului Director si Presedintelui Executiv;
 6. Prezideaza Adunarile Generale si sedintele Consiliului Director;
 7. Reprezinta, impreuna cu Presedintele Executiv, asociatia in relatia cu autoritatile publice si alte terte persoane, la nivel local national si international;
 8. Semneaza decizia de incadrare a Presedintelui Executiv;
 9. Acorda imputernicire de reprezentare si de delegare a atributiilor sale Vicepresedintilor sau membrilor Consiliului Director pe perioade limitate de timp, dupa cum considera necesar;
 10. Alte atributii si competente pot fi stabilite prin Regulamentul de Ordine Interioara.
 11. Vicepresedintii Consiliului Director

Art.53. Vicepresedintii sunt alesi de catre Consiliul Director dintre membrii sai si sunt inlocuitori de drept ai Presedintelui C.D., in lipsa acestuia.

Art.54. Vicepresedintii exercita atributiile ce le sunt delegate de Presedintele CD

 1. Presedintele Executiv

Art.55. Rezolva problemele privind conducerea operativa a asociatiei, emitand in acest sens Decizii.

Art.56. Presedintele Executiv aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale, ale Consiliului Director si ale Presedintelui C.D.. Presedintele Executiv este sprijinit in activitatea sa de un secretariat general, coordonatori de departamente, experti, analisti si alte cadre.

Art.57. Duce la indeplinire activitatea financiar-contabila a asociatiei ce se desfasoara pe baza bugetului de venituri si cheltuieli, aprobat anual de Adunarea Generala si care este organizata, coordonata si condusa in conformitate cu Legea Contabilitatii, a Normativului de consumuri interne, a Statului de Functiuni si a Planului de Conturi pentru persoanele juridice fara scop lucrativ si a normelor metodologice de utilizare a acestuia.

Art.58. Presedintele Executiv isi desfasoara activitatea in baza prevederilor prezentului Statut si a Regulamentului de Ordine Interioara al Asociatiei.

Art.59. Presedintele Executiv este numit de catre Consiliul Director al Asociatiei, de regula pentru un mandat de 4 ani, cu drept de revocare dupa primii 2 ani.

Art.60. Presedintele Executiv este angajat al Asociatiei, cu contract individual de munca, semnat de Presedintele C.D. sau de inlocuitorul acestuia.

Art.61. Atributiile Presedintelui Executiv sunt:

 1. Conduce activitatea curenta a Asociatiei;
 2. Aplica hotararile Adunarii Generale si masurile aprobate de catre Consiliul Director;
 3. Intocmeste darea de seama anuala asupra activitatii executive, precum si asupra executiei bugetare care, dupa aprobarea Consiliului Director, se supune aprobarii Adunarii Generale.
 4. Propune masurile necesare pentru realizarea in bune conditiuni a bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei, asa cum a fost aprobat de Adunarea Generala.
 5. Propune si pune in executie programul si planul de activitate al Asociatiei, dupa aprobarea organelor de conducere competente, respectiv Adunarea Generala sau Consiliul Director.
 6. Primeste, da solutii si semneaza corespondenta Asociatiei in sfera competentei sale.
 7. Semneaza documentele care angajeaza pe plan intern si extern Asociatia, in masura competentelor sale sau a celor delegate de organele de conducere ierarhic superioare.
 8. Reprezinta, alaturi de Presedintele C.D., Asociatia in justitie, fata de autoritati si fata de terte persoane, interne si internationale.
 9. Propune Consiliului Director spre aprobare proiectul de organigrama si Statul de Functiuni.
 10. Numeste cu aprobarea Consiliului Director  personalul de executie al Asociatiei, precum si experti, analisti sau alte categorii de personal, conform organigramei si statului de functiuni aprobate.
 11. Stabileste masuri pentru dezvoltarea activitatii Asociatiei, diversificarea serviciilor asigurate membrilor si se pronunta in probleme de interes major din activitatea economica la nivel local si judetean;
 12. Poate solicita, cu acordul Consiliului Director, efectuarea de controale ale Comisiei de Cenzori asupra gestiunii Asociatiei;
 13. Urmareste indeplinirea atributiilor Secretarului General si personalului de executie si angajat al Asociatiei;
 14. Prezideaza Adunarile Generale si sedintele Consiliului Director in lipsa Presedintelui C.D si in baza mandatului primit din partea acestuia.
 15. Semneaza, impreuna cu Secretarul General, deciziile de incadrare si de incetare a contractelor de munca ale personalului angajat al Asociatiei;
 16. Acorda imputernicire de reprezentare si de delegare a atributiilor sale Secretarului General sau unei alte persoane desemnate, pe perioade limitate de timp, dupa cum considera necesar;
 17. Alte atributii si competente ale Presedintelui Executiv vor fi stabilite prin Regulamentul de Ordine Interioara.

Art.62. In caz de lipsa, Presedintele Executiv va fi inlocuit de catre Secretarul General sau de o persoana desemnata de el din randul personalului de executie.

Art.63. Presedintele Executiv va coordona publicarea unui buletin, cat si alte publicatii de specialitate, dupa cum este in interesul Asociatiei.

 1. Secretarul General

Art.64. Secretarul General al Asociatiei este numit de catre Presedintele Executiv, cu aprobarea Consiliului Director.

Art.65. Secretarul General este angajat cu contract individual de munca al asociatiei, Decizia de incadrare urmand a fi semnata de Presedintele Executiv.

Art.66. Atributiile si competentele Secretarului General, in afara celor ce reies din prezentul Statut, vor fi stabilite prin Regulamentul de Ordine Interioara.

 1. Coordonatorii departamentelor de specialitate

Art.67. In cadrul Asociatiei se pot infiinta Departamente de Specialitate pe diverse domenii.

Art.68. Departamentele de Specialitate sunt infiintate si stabilite de catre Consiliul Director, la propunerea Presedintelui Executiv.

Art.69. Departamentele de Specialitate vor fi conduse de catre coordonatori numiti de Presedintele Executiv, cu aprobarea Consiliului Director.

Organele de control – Comisia de Cenzori

Art.70. Adunarea Generala alege, pe timp de 3 ani, un cenzor sau o Comisie de cenzori formata din 3 (trei) membrii. Cenzorul nu poate face parte din Comitetul Director si trebuie sa aiba cel putin calificarea de expert contabil.

Art.71. Cenzorul sau Comisia de cenzori verifica operatiile financiare si conturile gestiunii anual, sau ori de cate ori o solicita Consiliul Director sau Presedintele, numai sub semnatura acestuia din urma.

Art.72. Cenzorul sau Comisia de Cenzori prezinta anual Adunarii Generale Ordinare un raport pentru descarcarea Consiliului Director si a Executivului.

CAPITOLUL VI.

Aparatul – structura de personal salariat

Art.73. Aparatul Asociatiei, structura organizatorica, precum si numarul de salariati este aprobat de Consiliul Director, la propunerea Presedintelui Executiv.

Art.74. Nivelul de salarizare al personalului angajat al Asociatiei este cel stabilit prin negociere in conditiile legislatiei in vigoare.

Art.75. Drepturile si obligatiile salariatilor sunt cele cuprinse in contractele individuale de munca, completate cu atributiile specifice postului din Regulamentul de Ordine Interioara si fisa postului, si, eventual, cu drepturile si obligatiile prevazute in contractul colectiv de munca.

CAPITOLUL VII.

Semnarea valabila a actelor

Art.76. Pentru valabilitatea actelor care angajeaza asociatia, in tara si peste hotare, este necesara semnatura Presedintelui C.D. ori Presedintelui Executiv sau, in lipsa unuia dintre acestia, a semnaturii persoanelor desemnate sa-i suplineasca, respectiv unul din Vicepresedinti sau Secretarul General.

Art.77. Pentru efectuarea incasarile si platilor curente din banca din relatiile cu tertii precum si pentru balanta si bilant este necesara semnatura Presedintelui Executiv sau a Secretarului General.

CAPITOLUL VIII.

Contractare de imprumuturi si dobandirea de avere mobila sau imobila

Art.78. In vederea realizarii scopurilor prevazute in Statut, Adunarea Generala, poate hotari asupra contractarii de imprumuturi sau a dobandirii oricarui fel de avere mobila sau imobila, fie cu titlu oneros, fie cu titlu gratuit, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Pentru dobandirea de bunuri mobile, a caror valoare se incadreaza in prevederilor bugetare, este nevoie doar de aprobarea Consiliului Director.

CAPITOLUL IX.

Modificarile Statutului

Art.79. Modificarea Statutului este atributia Adunarii Generale Extraordinare, iar modificarile pot propuse fie de Consilul Director, fie de cel putin 1/3 din membrii Asociatiei.

Art.80. Modificarea Statutului se decide in cadrul Adunarii Generale Extraordinare cu votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor prezenti.

CAPITOLUL X.

Dizolvarea asociatiei

Art.81. Asociatia se poate dizolva numai prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare, convocata special in acest scop, cu votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor prezenti.

Art.82. In caz de dizolvare, in baza Art. 81., bunurile materiale si resursele banesti ale asociatiei vor fi transmise prin donatie catre o persoana juridica de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, stabilita prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare.