Finantare prin Ro Strart-Up

Asociația Oamenilor de Afaceri, ca administrator de granturi a asigurat monitorizare la implementare pentru 123 de START-UP- uri, proiecte în valoare de peste 2 mil Euro.

Începând cu anul …… prin intermediul AOA a sprijinit mediul de afaceri Argesean prin administrarea granturilor din cadrul finantarilor de la Bugetul de Stat RoStart-up.

In noiembrie 2017  a fost aprobata implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă din cadrului Programului Operațional Capital Uman, dar și de desfășurarea proiectelor „Start antreprenoriat”, „Antreprenoriat sustenabil în mediul urban din regiunea Sud ‐Muntenia”, „Be Smart! Vino la Start!”

La inceputul anului 2019 a debutat etapa a doua de implementare, ce s‐a intins pe tot parcursul anului, si anume acordarea granturilor pentru persoanele ale caror planuri de afaceri au fost aprobate in vederea finantarii – au fost finantate un numar de 144 de startup‐ uri in Regiunea Sud Muntenia, dintre care 57 de start‐up‐uri in judetul Arges. Au fost finantate cu suma
de aproximativ 38000 Euro fiecare, adica 2166000 Euro au intrat in judetul Arges, iar prin intermediul lor au
fost create 120 de locuri de munca in judet.