Bursa de Mărfuri

Bursa Română de Mărfuri – BRM S.A. este o societate comercială de interes public ce administrează o piață de mărfuri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri, având mai multe ringuri (produse petroliere, energie electrică, gaze naturale, cereale, mărfuri generale, materiale de construcții, certificate CO2). BRM este o structură multilaterală de tranzacționare reglementată și supravegheată de către Camera de Comerț și Industrie a României, care garantează în mod natural prețurile.

bursa de marfuri

Autoritățile contractante pot achiziționa pe Piața la Disponibil a BRM, prin  procedura Negocierii fără publicare prealabilă sau prin procedura Negocierii fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare, produse structurate pe ringuri specializate, ca de exemplu:

Utilități – Energie electrică, Gaze naturale;

Produse Petroliere – Benzină și/sau Motorină (atât vrac, cât și pe bază de carduri sau bonuri valorice), Combustibil de încălzire, Uleiuri, Păcură, Bitum, Lubrifianți, etc…;

Materiale de Construcții – nisip, pietriș, piatră spartă, agregate, balast, ciment, var, lemn, fier beton;

Produse de Întreținere Drumuri – sare, emulsie bituminoasă, mixtură asfaltică, etc…;

Mărfuri Generale – hârtie, apă minerală, lemn de foc, alimente-legume fructe, produse din carne, ulei, zahăr, făină, etc.

Servicii Sociale și alte Servicii Specifice – În cazul în care valoarea contractelor de achiziție publică / acordurile – cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr.2 la legea privind achizițiile publice, este sub pragul prevăzut la Art.7 alin.1 lit.d) din Legea nr. 98 / 2016, Autoritățile Contractante pot apela la serviciile Bursei Române de Mărfuri. Achiziția serviciului respectiv se poate face pe Piata Licitațiilor administrată de BRM, procedură care este reglementată de Legea nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri.

De asemenea, pe piețele organizate ale BRM, instituțiile pot valorifica prin procedura de licitație cu strigare, sau licitație electronică, o serie de mărfuri, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea: deșeuri feroase și neferoase;  mijloace fixe scoase din uz;  stocuri fără mișcare; bunuri imobile și închiriere.

Bursa de Mărfuri se adresează deopotrivă mediului privat dar și Instituțiilor de Stat.

Pentru Companii reprezintă o piață de vânzare a bunurilor și serviciilor.

Pentru Instituțiile Publice este o sursă de achiziții cu proceduri simplificate și cu o ofertă variată pe bunuri și servicii de interes.

Avantajele ofertării prin Bursa de Mărfuri

 • Bază largă de potențiali clienți din rândul Instituțiilor Publice și alte autorități și organisme cu entitate juridică Publică/ privată;
 • Terminal din Pitești se află in administrarea Asociației Oamenilor de Afaceri Argeș – poți solicita gratuit informații suplimentare;
 • Procedura simplă și rapidă care se desfășoară în maxim 7 zile de la transmiterea către BRM a ordinului inițiator;
 • Garantarea bursieră privind realizarea tranzacției;
 • Membrii AOA beneficiază de suport în utilizarea Bursei;
 • Comisioane în funcție de volumul tranzacționat.

Avantajele achiziției prin Bursa de Mărfuri

 • Obținerea unui preț avantajos, datorat utilizării licitației electronice sau, la nevoie, a licitației cu strigare;
 • Consultanță de specialitate gratuită ce are la bază experiența noastră de 24 de ani de tranzacționare bursieră;
 • Transparența procesului de achiziție publică sectorială;
 • Procedura simplă și rapidă care se desfășoară în maxim 7 zile de la transmiterea către BRM a ordinului inițiator;
 • Garantarea bursieră privind realizarea tranzacției;
 • Asigurarea unui mediu concurențial datorat numărului mare de ofertanți înregistrați in piață;
 • Zero costuri de organizare și desfășurare a procedurilor pentru dvs. ca entitate contractantă.